دعای اول

روز
از جاکفشی آغاز می‌شود
و به جاکفشی ختم خواهد شد
من
از گیره‌ی موهایم آغاز می‌شوم
و به گیره‌ی موهایم ختم خواهم شد
و در خیابان
لباس‌هایم،
از من محافظت خواهند کرد
                                    آمین.

متولد 1359، تهران. مجموعه‌های منتشرشده:
«خوابگرد و جاده‌های بی‌پا» و «به مته فکر می‌کنم»