دعای اول

روز
از جاکفشی آغاز می‌شود
و به جاکفشی ختم خواهد شد
من
از گیره‌ی موهایم آغاز می‌شوم
و به گیره‌ی موهایم ختم خواهم شد
و در خیابان
لباس‌هایم،
از من محافظت خواهند کرد
                                    آمین.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مریم فتحی
سایر اشعار این شاعر

هنوز این‌جاییم

خواندن ادامه >