کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

 چقدر درک

 چقدر درک بازمانده‌ی همه‌ی لبخندهای بی‌شمارت ، دشوار و دشوارتر می‌شود،چیزی بگو ،جنگل جنگل، دریا دریا، به نام کوچکت، به صحنه باز می‌آید

محمود معتقدی