کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1344، ایلام.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «همان گناه همیشه»،
«‌عاشقی جرم قشنگی‌ست» و...