کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

چهارشنبه‌ی معنا‌پذیری

چهارشنبه‌ی معنا‌پذیری، بار دیگر ، در رؤیای تو،تاب می‌خورد، ازبامانده‌های روزگارعشق، روایتی بر پا کن،چیزی به پایان روزهای جهان نمانده است، آنارشسیت زیبای من، این هفته هم، به‌یاد تو گذشت، هنوزفکرمی کنم، زلالی سیالی ، میان چشمانت، جا مانده است

محمود معتقدی