کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1361، اسفراین. مجموعه‌ها‌ی منتشر شده: «فیل‌های دروغگو»، «چتر‌ها شکوفه‌می‌دهند»

نگاه کن خانه‌ای را که

تقدیم به دکتر یوسفعلی یوسف نژاد عزیز

نگاه کن خانه‌ای را که
روزی معشوقه‌ات را
در پشت دیوارهایش
پنهان کرده بود
چگونه باستان‌شناسان
را مشغول کرده است
چگونه بازدیدکنندگان را
مشکوک کرده است
می‌دانم آذری
هنوز به بلقیس فکر می‌کنی
به آن زیبای از دست‌رفته
زنی که سال‌ها
چشم انتظارت در دروازه‌ی
به سمت نیشابور ایستاد
تا تو از هند بازگردی
و تمام شعرهایت را
مجبور به ستایشش
کنی

مهدی رمضانی