کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، ایذه (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر شده: «همین دیدن‌ها»، «نرگس فردا»، «الواح شفاهی» و...

اسب

به همه‌چیز فکر می‌کردم
بجز کنارآمدن با
غربتی که در یک روزِ برفی
در حسرتِ یک نخ سیگار
کلافه‌شدن
و هیچ‌کدام از این‌ها به هیچ کتابی نبود
که عمرِ آدمی اسبِ برهنه‌ای است که
به تاخت
این شعر هم برای خودش
اسبی برهنه و عرق‌آلود است
آن هم
به برف.

هرمز علیپور