کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: «به دنیا اعتماد کردم»،
«رشته کوه عزیز»