کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

مجموعه‌های منتشر‌شده: «فردای همان اتفاق»،
«مقتل‌خوانی چاقوی جنی برای ماه»

آرش از آن‌سوی اتفاق به این‌سوی اتفاق  فقط تیر در می‌کند

 

نمی‌دانم در کنار تو با چه چیزی مواجهم
درست وسط اتفاق ایستاده‌ام
دو چشم سیاهت کمان غم به دشت سینه‌ام بود
و راز ستاره‌های موهات
من را از شب به خانه باز می‌گرداند 
هر کلام به کیمیای قصه‌ هزار‌و‌یک دوستت دارم
خداحافظی میان کوچه و تاریکی
تو شاعرانه رفتی
و من در قرائت عجیب ماه
ترنج کالی را به نشانی دست‌های تو گرفتم
غزل‌خوان گلویی بی‌بوسه
اسب‌های وحشی از چشم‌های تو گذشتند
رود از سینه من
که لکه‌ای سرخی بر پیراهنم را با غروب اشتباه گرفتند.
 

محمد پروین