کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۴، سوادکوه، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده:‌«یادگاری بر فلات ایران»،
« تیمارستان کبک‌های دری»