دختران بیرق

زنی 
بیرون زده از زخم‌های گم شده‌ام 
زنی با چاقوی بکارت شب‌ها
نامم از چاه 
نامم از ابر و خزه
نامم از شرابی بی‌رقم خورده زد بیرون.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : حامد رضوی زاده
سایر اشعار این شاعر

وزن آسمان

خواندن ادامه >

باور کنید

خواندن ادامه >