با سنگ گفتم
از عشق سخن بگوییم
و تا سپیده‌دم
هیچ نگفتیم
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمد شریفی نعمت آباد