بگو فاصله‌ها را پس بزنم           بگو

بگو فاصله‌ها را پس بزنم           بگو
خصوصاً اگر در مشت منی        بگو
مرا بگو و دیگری را مگو

کمتر پیش می‌آید همه‌چیز را بگویی 
                                              اما بگو
متن زیبا به تو وابسته‌ام می‌کند
روی می‌دهد به تو وابسته‌ام می‌کند

مرا به موی تو سوگند
وقتی کنار تواَم
مرا به موی تو سوگند 
وقتی بر قرار توام 
بگو   که قصد آمدن آهو نیست
بگو که سرشارم از یکی 

ووو است     می آید


در نهادها که درون من است
 و نهادها که درون من است      
موی تو سرشارم کرد
 بگو در نهان 
 ماه چه شد که آوردی 
روی چه شد 

با تپش گل‌ها بگو 
من سخت به تو وابسته‌ام

متولد 1353، روستای انگوران. مجموعه‌های منتشرشده: «یک پنجشنبه یک پیاده‌رو»