کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  ۱۳۶۸، تبریز.  مجموعه‌های منتشر شده:
«زنی که هر روز  ربوده می‌شود»، «حمام آفتاب در قرنطینه»