کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد۱۳۵۷، کرمانشاه،ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر شده: «ترانه‌ای راک برای مسیح وتو»،
 «دال آویزان از دار» و...