کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1327، سنندج، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشرشده:
 «صدف خورشيد»،«تنبورهاي سنگي»