کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۲، مشهد. 
مجموعه‌ی منتشر‌شده:‌«‌استکانی کنار بعدازظهر»