کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۴، گنبد‌کاووس.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «شبیه درختی پر از پرنده»،
«بهار قد نمی‌دهد به زیبایی‌ات»