کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355، مریوان.
مجموعه‌ی منتشر شده: 
«گۆرانیی شینی ژنی چەڵتووکچن»