کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۷قم، ساکن کرج.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: 
«زنی در ازدحام ثانیه‌ها»