کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355، درگز. مجموعه‌های منتشرشده:
 «روزی اقیانوس می‌شوم از تنهایی»، «نشسته‌ام کنار خدا»