کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1369، سمنان.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«مترسک‌هاحلبی راه می‌روند»