کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

فؤاد نظیری شاعر متولد سال ١٣٣٤ شهر همدان و ساکن تهران است.

مجموعه‌های منتشرشده: «آوازهایی برای گلهی گنجشکها»، «روزنههای خزانی» و...