کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

فرهاد ایار شاعر متولد ١٣٦٩، اهل تبریز است.

مجموعه منتشرشده: «مقبره سفید»