کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۰، تبریز. 
مجموعه‌ی منتشر شده: «ساعت ۲۵»