کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، مشهد.
 مجموعه‌های منتشر‌‌شده: «قاصدک»، «آخرین محل تولدم» و‌...