کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۳، سیرجان.

مجموعه های منتشرشده: «اجرایی جهنمی از مثله مثلهها»، « اتاقی که لزوماً مرکز جهان نیست» و ...