کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۱، کرمان.

مجموعه های منتشر شده:

«و احتمال چاقوی ابراهیم» ، «چهل تکه تراپی»