کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۸، تنکابن.

مجموعه ی منتشرشده:

«شعراتو باید ببینم!؟