کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، رشت، ساکن تهران.

مجموعه ی منتشرشده:

«هیهات هامان، روایتِ فتح هامان»