کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  1348، ارسنجان.  مجموعه‌های منتشر شده: «این وصله‌ها به ماه نمی‌چسبد»، «معشوقه‌های من همه کلمه بودند»