کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۴ تهران، ساکن شهرستان نظرآباد.

مجموعه ی منتشرشده: «پرنده اگر برگردیم»