کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، گنبدکاووس.
مجموعه‌ی منتشرشده: 
«بگذارید زن‌ها آواز بخوانند»