کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶ تهران
مجموعه‌های منتشر شده:
«جن ام جماعت بسم الله» ، «چند رضایی» و ...