کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۲ٰ، مهاباد، ساکن تهران.

مجموعه‌های منتشر شده:

"فیلمنامه ای که نخواندیم"