کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، دالاهو.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «دستِ خالی»،
« یک دقیقه‌ی عصر» و ...