کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، کرمان.
مجموعه‌های منتشر شده: «عکس یادگاری»، «صبح در فنجان»