کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

اهل کاشان مقیم تهران 

شاعر و نویسنده و دکلماتور

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی

مولف :

من  و تو سیب نخوردیم « شعر »

تهی تراژدی   « رمان اجتماعی عاشقانه » نشر ایجاز زیر مجموعه فصل پنجم

ناشنیده  « شعر » نشر ادبستان کاشان

در حال نوشتن ... تراورس « رمان »