دو دفتر شعر در مجموعه جدید مرضیه مهاجر منتشر شد؛


"خواب از ونک تا اکباتان در غیاب یحیا" روایت مرگ و فراق


"خواب از ونک تا اکباتان در غیاب یحیا" روایت مرگ و فراق

کتاب "خواب از ونک تا اکباتان در غیاب یحیا" تازه‌ترین دفتر شعر مرضیه مهاجر، به همت نشر سیب سرخ به چاپ رسید.

این دفتر شعر که شامل 38 شعر، در دو دفتر "خواب از ونک تا اکباتان" و "در غیاب یحیا" است. مضمون اشعار این دو دفتر فراق و مرگ است.

شاعر کتاب درباره اشعار این دو دفتر می‌گوید: "خواب از ونک تا اکباتان بیش از هر چیزی برای من روایت فراق است؛ فراقی که از لایه‌های درونی و شخصی به لایه‌های عمیق جامانده در جامعه می‌رسد."

این شاعر همچنین تاکید کرد: "شعر در روزگار ما نقطه‌ رهایی و اتصال به دردهای مشترک است؛ چونان که پیش ازین هم بوده‌است. من هیچ وقت شعر را هنری خالی از کنش اجتماعی سیاسی ندیده و نمی‌بینم. شعر ورای تاثیر هنری‌اش باید کنش و واکنشی ایجاد کند و از لایه‌های سطح به جایی عمیق در درون نفوذ کند، برانگیزد و حرکتی، تکاپویی و اندیشه‌ای ایجاد کند."

این کتاب در شمارگان 300 نسخه و قیمت 29هزار تومان منتشر شده‌است. 

شعری از کتاب را می‌خوانیم که با "روایت یحیا و گل بهار" در ابتدای آن، پیرامون نام کتاب آغاز می‌شود:

و گفت پاییز که برگ‌های چنار برسد
من میش شاخ گم کرده‌ای هستم
در حاشیه سفره
و گفت از حرف‌هاش تن‌ها
صدای هی هی چوپان و شاپرکی را به یاد می‌آورم
که دلش برای یحیا تنگ شده بود تنگ

1400/9/2