کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۹، کرج، ساکن تهران.

بازمانده

بازمانده
طبق قرارمان
توی نقشِ تازه‌ای فرورفته‌ام
بازمانده‌هات را به فرزندی پذیرفته‌ام
به سبکِ طبخِ تو پایبندم و
اصول زیستِ تو را
در خانه
از برم

ملالی هم نیست
جز
شکلِ اندامِ تو بر مبلِ سه‌نفره
و
پیچیدنِ گاه‌گاهِ صدات
توی آجرها
چوب‌ها
و رگ‌به‌رگ‌های سرم

طبق قرارمان
اگر همه‌چیز خوب پیش برود
بیا دیگر بازی نکنیم مامان
تو
زیادی توی نقشت فرومی‌روی
گاهی
می‌ترسم
واقعاً مُرده باشی.

نینا رزندی