چشمه

و شاید نخست
تنها رویا بود
که از زیر سنگی جوشید
و اکنون ما
در این رویا
خواب می‌بینیم و بیدار می‌شویم.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : رضا چایچی
سایر اشعار این شاعر