کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد1345، تفت.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«سفر به انتهای پر»، «سایه لای پوست» و‌...