کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1362، ساکن گرگان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «پیش رو دوربرنگردان است»