کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، روستای انگوران. مجموعه‌های منتشرشده: «یک پنجشنبه یک پیاده‌رو»