کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۲، کرج. مجموعه‌های منتشر شده: «شانه به سرهای ژولیده»، «مبدأ تاریخ پرستوها»، «مکالمه‌ی سگ‌ها و شغال‌ها»، «روحی با انگشتر عقیق» و...