کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، بندر گز. مجموعه‌های منتشرشده: 
«وقتی صدا را مرتکب شدم»،
«ماه حلقه‌ی بی‌انگشت»