کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، مرند (ساکن کرج). 
مجموعه‌ی منتشرشده: «سرزمین سنگ‌پشت‌ها»