کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۸، اردبیل.

مجموعه ی منتشرشده: «تنها همین یک پیراهن آبی»