کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۵، ایلام.

مجموعه های منتشرشده:«زنگ آخر جهان»،

«انگشتی که تا قعر این قصه تلخ است» و...