کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۲، سمنان.

مجموعه های منتشرشده:

« سیاه مشق تنت»، « دریاست خانه ی ما» و...