کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، ساکن تهران.   مجموعه‌ها‌ی منتشر شده:  

«نقل‌های کوچک رنگی»، «یادش بخیرهای لعنتی»و...